Projekt je součástí nového programu rozvoje umělé inteligence Turingova institutu, jehož cílem je změnit systémy řízení provozu ze statických na dynamické. Budou se tak moci přizpůsobit aktuálním podmínkám v reálném čase a vzít při tom v úvahu mnoho různých druhů dopravy.

Inteligentní řízení provozu

Tým si dal několik cílů. Zamýšlí zavést umělou inteligenci do systémů kontroly světelné signalizace, vybudovat platformu, která bude zpracovávat interaktivní údaje pro potřeby monitorování a předvídání chování účastníků provozu.

Bude při tom testovat různé scénáře plánování komunikace. V úvahu připadá i vytvoření nových systémů spolupráce pro operátory flotil a městských správ, kupříkladu při sdílení údajů o hustotě provozu nebo znečištění ovzduší a předcházení vrstvení problémů tohoto typu, dříve, než dojde k vážné krizi.

Provoz v městech se předvídá stále obtížněji

„Podle naší vize by měli lidé zodpovídající za územní plánování a správu měst disponovat systémem, který jim v reálném čase ukáže různé údaje a umožní jim provést analýzu fungování města. Systém by měl být založen na matematickém a počítačovém modelu a systémech strojového učení, díky nimž by mělo být možné testovat různé scénáře a pochopit, kdy a jak se mění vzory chování účastníků provozu,“ říká Alan Wilson, CEO a vedoucí výzkumného týmu z Turingova institutu.

„Vzhledem k novým technologiím a zpracování dat se hustota provozu může v současné době prudce měnit, a to během krátké doby. Chceme tak přispět ke zlepšení zdraví a mobility obyvatel měst, ale i ke zvýšení bezpečnosti a efektivity řízení provozu,“ dodává Alan Wilson.

„Hodně pozornosti se věnuje umělé inteligenci na palubě vozu. Pracujeme ale souběžně také na zavádění umělé inteligence do infrastruktury a na jejím využití při zpracování velkých databází měst a silnic,“ říká ředitel Toyota Mobility Foundation Ryan Klem.

Mobilita a vodík

Toyota Mobility Foundation je organizace, kterou Toyota založila roku 2014, aby podpořila vývoj systémů mobility a současně eliminovala rozdíly v možnostech přepravy. Nadace se zabývá dodáváním inovativních řešení pro mobilitu po celém světě, ať už jde o zklidnění provozu v nejpřecpanějších městech na světě, nebo o řešení na bázi vodíkové energie.

Využívá přitom znalostí Toyoty v oblasti technologií, bezpečnosti a životního prostředí, a také spolupracuje s vědeckými pracovišti, vysokými školami, státními orgány a neziskovými organizacemi.


0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *