Na co se vůbec povinné ručení vztahuje? Kryje riziko škod, které způsobíte třetím osobám či osobám při provozu vozidla. Již více než osm let platí téměř ve všech státech Evropy doklad, kterým povinné ručení dokládáte – zelená karta. Pokud byste tento dokument nebyli schopni předložit, vystavujete se riziku výše pokuty až 3 000 Kč.

Povinné ručení se nevztahuje na škodu, kterou si sami na vozidle způsobíte! Na tento typ škod se vztahuje havarijní pojištěné (odkaz na článek).

Jak už vychází z názvu – pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jinak řečeno jako povinné ručení, je povinen ho uzavřít každý, kdo hodlá brázdit silnice svým kočárem. Za provozování vozidla bez uzavřeného ručení hrozí pokuta až 40 000 Kč.

Zároveň, pokud byste způsobili škodu, ať už na zdraví či na majetku, budete muset škodu celou hradit ze svého. Vyplatí se mít uzavřené ručení, ne? Pokud způsobíte nehodu, či újmu na zdraví, vzniklá škoda je hrazena právě z povinného ručení.

Jak se postupuje, při zjištění nepojištěného vozidla? Česká kancelář pojistitelů vychází z těchto dvou databází – z Centrálního registru vozidel a z Databáze pojištěných vozidel. Vozidla, která jsou v CRV, ale zároveň nejsou v databázi pojištěných vozidel jsou vyhodnocena jako nepojištěná a vůči jejich majitelům je uplatňován požadavek na zaplacení příspěvku do garančního fondu.

Co je garanční fond? V podstatě lze říct, že do garančního fondu jdou peněžní prostředky nepojištěných vozů. Tedy, pokud mám vozidlo a nemám ho pojištěné, je po mně požadován garanční příspěvek. Pozor! Tím, že zaplatím garanční příspěvek však neznamená, že jsem pojištěn!

Pokud nepojištěný řidič zaviní nehodu, náklady s tím spojené se zaplatí z garančního fondu a následně po něm je částka vymáhána. Nevyhne se tedy placení. Proto, opět, plaťte povinné ručení včas a svědomitě!

Pokud tento stav necháte zajít až tak daleko, že nebudete platit povinné ručení, a dokonce nebudete reagovat ani na písemné upomínky ohledně úhrady garančního příspěvku, můžete skončit až u soudu. Příspěvky do garančního fondu budou navýšené o administrativní náklady spojené s vymáháním. Znovu říkáme, platit povinné ručení se vyplatí!

A jak je to s bonusy? Bonusový systém existuje již od počátku roku 2000. Za každých 12 měsíců trvání povinného ručení získá pojistník bonus. Nárok na bonus vzniká tehdy, kdy jste za celý uplynulý rok nezpůsobili provozem svého vozidla ani jednu dopravní nehodu. Výše bonusu mají pojišťovny nastavené individuálně. Většinou však začínají na 5 %. Bonusy se postupem let sčítají (druhý rok – 10 %, třetí rok – 15 %, atd.)

Jestliže existují bonusy, musejí existovat i malusy. To jsou opaky bonusů. Za jednotlivé dopravní nehody pojišťovny odečítají z doby pojištění určitý počet měsíců (záporných). Obvykle je to rozmezí mezi 24 až 36. Pokud je součet všech měsíců, kdy jste platili povinné ručení menší než součet záporných měsíců, platíte malus. Ještě je dobré dodat, že malus se vztahuje na pojistníka a nikoli na auto. Současně jsou bonusy, a i bohužel malusy přenositelné mezi jednotlivými pojišťovnami.

Zde je dobrá rada nad zlato, říci „nebourejte“ je snadné, ale realita bohužel někdy vypadá jinak. Proto vám tedy popřejeme ostražitost a soustředění se na vozovkách. Bonusům zdar!


0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *